Hiện file ẩn trong Usb do virus gây ra

#Nếu như máy tính của bạn bị virus làm ẩn các file, chỉ có 1 Shortcut ở trong và tất cả các file/folder đều...
- Advertisement -

Bài viết hay

Bạn nên đọc?

Đệ quy

Dòng thời gian