Bài 1 – Tổng quan về Pascal

0
155

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal:
– Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp: Blaise Pascal. 

Blaise Pascal (1623-1662)

– Đặc điểm của Pascal:
+ Ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, có tính logic.
+ Cấu trúc của chương trình rõ ràng, dễ hiểu.
+ Dễ sửa chữa, cải tiến.
– Một số trình biên dịch thông dụng của Pascal:
+ Free Pascal
+ Turbo Pascal
Hiện nay các HĐH như: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 không hỗ trợ  Turbo Pascal mà phải cài qua DosBox hoặc dùng Free Pascal.

2. Chương trình Pascal đầu tiên:
Program Hello_World; {khai báo tên chương trình}
Uses      Crt;              {sử dụng thư viện Crt}
{Khai báo hằng, biến, kiểu dữ liệu nếu có}
{Khai báo chương trình con nếu có}
Begin
            Clrscr;                             {Lệnh xóa màn hình}
            Writeln (‘Hello, World!‘);    {Lệnh in ra màn hình}
            Readln                             {Lệnh dừng màn hình để xem kết quả}
End.
Chương trình trên hiển thị dòng chữ “Hello, World!” lên màn hình.

3. Cấu trúc của một chương trình Pascal:

a. Phần khai báo (có thể có hoặc không)
– Phần khai báo có thể có các mục sau:
Tên chương trình PROGRAM
Khai báo sử dụng unit USES
Khai báo nhãn LABEL
Khai báo hằng CONST
Khai báo kiểu TYPE
Khai báo biến VAR
Khai báo chương trình con PROCEDURE/FUNCTION
b. Phần thân chương trình:
– Bắt đầu bằng từ khoá begin và kết thúc bằng từ khoá end. (end và dấu chấm). Giữa begin và end. là các câu lệnh.
begin
<các câu lệnh>;
end.


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here